POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

Davant la seua inquietud d'accedir a la nostra pàgina web, volem informar-lo de la nostra Política de Privacitat actualitzada i de la destinació oferida a les dades personals que ens facilita, incloent aquells que recaptem pel fet de navegar en la nostra web.

1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE

Titular: *Luropas del *dottor *Molinario & C. *SR (d'ara en avant, “*LUROPAS”)

Domicili social: Via Vivaldi n. 4 24040 *Calvenzano (*Bg) ITÀLIA

P.IVA / *VAT IT00683840169

E-mail: info@luropas.com

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMEINT

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General UE 679/2016 de Protecció de Dades (d'ara en avant, “*RGPD”) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (d'ara en avant, “*LOPDGDD”) mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat l'usuari web (d'ara en avant, el “Usuari”) PRESTA EL SEU CONSENTIMENT informat, exprés, lliure i inequívoc per a tractar les dades personals recaptades a través del lloc web https://luropas.com(d'ara en avant, el “Lloc web”) ja siga través de formularis habilitats a aquest efecte o bé a través de la informació recaptada per les cookies.

Així mateix, l'Usuari consent que aquestes dades siguen tractades per *LUROPAS per a prestar els seus serveis aplicant les mesures organitzatives i de seguretat requerides pel *RGPD.

Totes les dades personals sol·licitats a l'Usuari en el Lloc web són obligatoris, no sent possible prestar cadascun dels serveis sense el corresponent tractament de dades per part de *LUROPAS.

Això no obstant, la navegació en el Lloc web és lliure i gratuïta. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a *LUROPAS són certs i exactes, per la qual cosa *LUROPAS no es farà responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada pels Usuaris, més enllà de la possibilitat que té l'Usuari d'exercitar el seu dret de rectificació.

En el cas que l'Usuari facilite dades de terceres persones, com a responsable o encarregat del tractament, serà responsable de complir amb tota la normativa de protecció de dades aplicable.

A més, l'Usuari garanteix que ha obtingut tots els consentiments, autoritzacions i/o aprovacions legalment necessàries abans d'incloure dades personals de tercers en el Lloc web.

3. PROCEDÈNCIA, FINALITAT I BASE JURÍDICA

Les dades personals de l'Usuari, o de tercers, que siguen cedits per l'Usuari, seran tractats de manera confidencial i quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament de *LUROPAS.

Les activitats del tractament dutes a terme per *LUROPAS són la següents:

ACTIVITAT: CONTACTE VIA FORMULARI, EMAIL O XAT ONLINE

PROCEDÈNCIA:

Del propi Usuari a través del formulari de contacte, de la finestra emergent del xat online en el Lloc web o mitjançant l'enviament de correus electrònics a l'adreça indicada en el Lloc web.

BASE JURÍDICA:

Reglament General de Protecció de Dades, en particular:

▪ Art. 6.1.a): consentiment de l'Usuari per a un o diverses finalitats específiques.

FINALITATS:

TRACTAMENT: Atendre i respondre les consultes sol·licitades per l'Usuari.

COL·LECTIU: Persones físiques, incloses les representants de persones jurídiques, usuaris del Lloc web.

CATEGORIA DE DADES: Nom i cognoms i correu electrònic, així com la resta de dades que el propi Usuari indique en el cos del missatge o a través del xat online.

DESTINATARIS : No està prevista la cessió de dades a tercers, excepte obligació legal o previ consentiment inequívoc i informat de l'Usuari.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL: No està prevista la transferència internacional de dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ: Les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb la fi per al qual van ser recaptats. En qualsevol cas, el termini màxim de conservació serà d'1 any.

ACTIVITAT: *NEWSLETTER

PROCEDÈNCIA Del propi Usuari a través del formulari de subscripció disponible en el Lloc web.

BASE JURÍDICA:

Reglament General de Protecció de Dades, en particular:

▪ Art. 6.1.a): consentiment de l'Usuari per a un o diverses finalitats específiques.

FINALITATS:

TRACTAMENT: Enviament d'informació en relació amb les actualitzacions realitzades, serveis i publicacions de *LUROPAS.

COL·LECTIU: Persones físiques, incloses les representants de persones jurídiques, usuaris del Lloc web.

CATEGORIA DE DADES: L'adreça de correu electrònic.

DESTINATARIS: No està prevista la cessió de dades a tercers, excepte obligació legal o previ consentiment inequívoc i informat de l'Usuari.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL: No està prevista la transferència internacional de dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ: Les dades seran conservades fins que l'Usuari retire el seu

consentiment o haja acabat la finalitat per a la qual van ser recaptats, llevat que les dades hagen de mantindre's per una obligació legal.

4. DADES DE L'USUARI

L'Usuari garanteix que les dades aportades són vertaders, exactes, complets i actualitzats, sent aquest responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que poguera ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació, més enllà de la possibilitat que té l'Usuari d'exercitar el seu dret de rectificació.

En el cas que les dades aportades pertangueren a un tercer, l'Usuari garanteix que ha informat dita tercera dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seua autorització per a facilitar les seues dades al responsable per a les finalitats anteriorment assenyalades.

*LUROPAS no pot garantir l'absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguen causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers.

5. POLÍTICA DE COOKIES

De conformitat amb el que es disposa pel *RGPD i la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació, totes les dades de caràcter personal obtinguts mitjançant les cookies durant la utilització del Lloc web seran tractats de conformitat amb els disposat en la Política de Cookies.

6. EXERCICI DE DRETS

De conformitat amb el que es disposa en el *RGPD, l'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de les dades i limitació del tractament directament davant *LUROPAS.

Per a facilitar l'exercici d'aquests drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic d'exercici de drets, havent d'atendre's la sol·licitud en el termini màxim d'un (1) mes des de la recepció del formulari, o bé podrà enviar un missatge a aquest efecte, indicant nom, cognoms, email, número de DNI o passaport, a l'adreça de contacte de *LUROPAS bé per correu electrònic o ordinari.

L'Usuari també podrà exercir els seus drets mitjançant la presentació d'una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

7. ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L'Usuari RECONEIX I ACCEPTA HAVER LLEGIT I COMPRÉS la present Política de Privacitat el contingut de la qual constitueix la totalitat de l'acord entre l'Usuari i *LUROPAS respecte a l'ús i tractament de la seua informació personal.

L'Usuari expressament accepta obligar-se en els termes de la present Política de Privacitat, en tota la seua extensió i abast, sense exceptuar qualsevol de les seues disposicions.

POLÍTICA DE COOKIES

Aquesta Política de Cookies és complement de la Política de Privacitat del lloc web https://luropas.com(d'ara en avant, el “Lloc web”) titularitat de *LUROPAS.

De conformitat amb el que es disposa en la Reglament General UE 679/2016 de Protecció de Dades (d'ara en avant, “*RGPD”) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (d'ara en avant, “*LOPDGDD”) mitjançant l'acceptació de la present Política de Cookies l'usuari web (d'ara en avant, el “Usuari”) PRESTA EL SEU CONSENTIMENT informat, exprés, lliure i inequívoc per a tractar les dades personals recaptades a través del Lloc web a través de la informació recaptada per les cookies.

Amb la finalitat de facilitar la navegació pel Lloc web, *LUROPAS,  li comunica que utilitza cookies o altres mètodes de funcionalitat similar (d'ara en avant, les “Cookies”) i per això l'informem dels següent:

1. Què és una Cookie?

Les Cookies són arxius que contenen xicotetes quantitats d'informació que es descarreguen en el dispositiu de l'Usuari quan visita una pàgina web. La seua finalitat principal és reconéixer a l'Usuari cada vegada que accedeix al Lloc web permetent, a més, millorar la qualitat i oferir un millor ús del Lloc web.

Les Cookies són essencials per al funcionament d'internet, ja que ajuden, entre altres funcions, a identificar i resoldre possibles errors de funcionament del Lloc web.

2. Ús de Cookies per part de LUROPAS

Es presta el consentiment exprés per al tractament de dades personals durant l'accés al Lloc web en aquells dispositius utilitzats per a realitzar aquest accés. Si es desactiven les Cookies, pot ser que l'ús del Lloc web no siga òptim i algunes de les utilitats de les quals disposa el Lloc web no funcionen correctament.

Concretament, *LUROPAS està utilitzant les Cookies per a la identificació d'aquells Usuaris que accepten l'ús de Cookies per part del Lloc web i permetre la instal·lació d'aquestes, permetre el *log-*in dels Usuaris en aquells casos en els quals aquest siga necessari per a accedir a determinades seccions del Lloc web, així com recordar les dades de *log-*in d'aquests Usuaris en futures visites i poder oferir així una experiència de navegació més còmoda, així com avaluar l'ús del Lloc web i l'activitat d'aquest.

Així mateix, les Cookies ajuden protegeixen als Usuaris de possibles atacs que puguen rebre de tercers.

3. Cookies pròpies i de tercers

3.1. Cookies tècniques i de personalització:

Aquestes Cookies faciliten l'accés i navegació de l'Usuari pel Lloc web en cadascuna de les seues

visites al mateix i la utilització de les diferents opcions o serveis que existeixen com, per exemple,

l'idioma predeterminat que l'Usuari utilitza en el Lloc web.

----

COOKIES: _*ga _*gid - GOOGLE *ANALYTICS

PROCEDÈNCIA: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/hl=es-419

BASE JURÍDICA:

Reglament General de Protecció de Dades, en particular:

▪ Art. 6.1.a): consentiment de l'interessat per a un o diverses finalitats específiques.

FINALITATS:

TRACTAMENT: S'usa per a distingir als usuaris.

COL·LECTIU: Persones físiques, incloses les representants de persones jurídiques, usuaris del Lloc web.

CATEGORIA DE DADES: Dades relatives a la *interactuación de l'Usuari en el Lloc web.

DESTINATARIS: No està prevista la cessió de dades a tercers, excepte obligació legal o

previ consentiment inequívoc i informat de l'Interessat.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL 

No està prevista la transferència internacional de dades. 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ: 2 anys.

--

COOKIES: *PrestaShop-e7361e

PROCEDÈNCIA:https://luropas.es

BASE JURÍDICA:

Reglament General de Protecció de Dades, en particular:

▪ Art. 6.1.a): consentiment de l'interessat per a un o diverses finalitats específiques.

FINALITATS:

TRACTAMENT: S'usa per a distingir als usuaris a la botiga online

COL·LECTIU: Persones físiques, incloses les representants de persones jurídiques, usuaris del Lloc web.

CATEGORIA DE DADES: Dades relatives a la *interactuación de l'Usuari en el Lloc web.

DESTINATARIS: No està prevista la cessió de dades a tercers, excepte obligació legal o

previ consentiment inequívoc i informat de l'Interessat.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL 

No està prevista la transferència internacional de dades. 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ: 24 hores.

--

COOKIES: GPS, *PREF, *VISITOR_*INFO, *YSC

PROCEDÈNCIA: https://youtube.com

BASE JURÍDICA:

Reglament General de Protecció de Dades, en particular:

▪ Art. 6.1.a): consentiment de l'interessat per a un o diverses finalitats específiques.

FINALITATS:

TRACTAMENT: S'usa per a distingir als usuaris en les estadístiques de *youtube

COL·LECTIU: Persones físiques, incloses les representants de persones jurídiques, usuaris del Lloc web.

CATEGORIA DE DADES: Dades relatives a la *interactuación de l'Usuari en el Lloc web.

DESTINATARIS: No està prevista la cessió de dades a tercers, excepte obligació legal o

previ consentiment inequívoc i informat de l'Interessat.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL 

No està prevista la transferència internacional de dades. 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ: 24 hores.

4. Configuració de l'Usuari per a evitar Cookies

En compliment de la normativa legal vigent, posem a la seua disposició la informació que li permeta configurar el seu navegador/navegadors d'internet per a mantindre la seua privacitat i seguretat en relació amb les Cookies. Per això, li facilitem la informació i enllaços als llocs de suport oficials dels principals navegadors perquè puga decidir si desitja o no acceptar l'ús de Cookies.

Així, pot bloquejar les Cookies a través de les eines de configuració del navegador, o

bé, pot configurar el seu navegador perquè li avise quan un servidor vulga guardar una *Cookie:

• Internet Explorer: Eines - Opcions d'Internet - Privacitat - Configuració;

• Firefox: Eines - Opcions - Privacitat - Historial – Configuració personalitzada;

• Chrome: Configuració - Mostrar opcions avançades - Privacitat - Configuració de contingut;

• Safari: Preferències - Seguretat.

En cas que l'Usuari decidisca desactivar totes les Cookies, la qualitat i rapidesa del servei podria disminuir. Pot trobar més informació sobre Cookies en: http://www.allaboutcookies.org/  

Si té dubtes sobre aquesta Política de Cookies, pot contactar amb *LUROPAS en info@luropas.com

Producte afegit a la llista de dessijos
Producte afegit al comparador

Aquesta web fa l'ús de cookies. Si continúes la teua navegació acceptes el seu ús. Més info.